12. 12. 2022

Francouzské umění v 18. století a jeho vliv na dnešní interiérový design

Francouzské umění bylo v 18. století ovlivněno obdobím rokoka a neoklasicismu. Zjistěte, jaké trendy se objevovaly v interiéru, jaké významné budovy vznikly a jací umělci v této době působili.

O Francii se říká, že je kolébkou luxusní módy a umění. Není proto divu, že ve velké míře ovlivňuje celý svět. Historický vývoj francouzského umění má vliv na to, jak jej chápeme v současnosti a jaké trendy dnes vládnou.

Konec 17. století je spojen s nástupem rokoka a neoklasicismu

Pojďme se na chvíli vrátit do historie a zaměřit se na to, co se vlastně na konci 17. a počátku 18. století ve Francii odehrávalo. V roce 1715 došlo ke smrti Ludvíka XIV., což je právem označováno za významný milník francouzské historie.

Rokoko se ve Francii objevuje mezi lety 1720 až 1760. Od roku 1760 do roku 1830 poté na scénu nastupuje právě neoklasicismus jako reakce na lehkovážnost a nadměrné používání ornamentů v období baroka a rokoka. Těmto dvěma uměleckým směrům předcházelo baroko a klasicismus.

Rokoko nahradilo baroko a neoklasicismus.

Francie jako lídr v oblasti evropského umění

Francie byla po většinu času evropským lídrem v oblasti umění. Prakticky jedinou výjimkou bylo období renesance, kdy tuto zemi ve vedoucí roli vystřídala Itálie. Právě Francie tedy byla zemí, která nastavovala jednotlivé trendy a z níž se tyto trendy šířily do zbytku Evropy.

Hlavní znaky a prvky francouzského umění 18. století

Základním prvkem rokoka byla bezpochyby mušle (francouzsky Rocaie), od níž je odvozen název tohoto slohu. Co se týče ornamentu, často se přistupovalo ke křivce, a to především ve tvaru písmene S a C. Objevuje se také větší záliba v přírodních motivech a exotických motivech Orientu.

Neoklasicismus poté na rokoko navázal a rovněž hojně pracoval s přírodními materiály. Měl vzbuzovat dojem čistoty a elegance, a proto se často v interiérech pracovalo s neutrálními odstíny.

Představitelé francouzského umění 18. století

Mezi významné umělce z 18. století lze zařadit například Jeana-Honoré Fragonarda, což byl francouzský malíř a grafik pozdního rokoka. Ve svých obrazech často zobrazuje postavy v intimní a erotické atmosféře.

Dalším významným jménem je Jean-Antoine Watteau, který byl považován za prvního z mistrů rokoka. Jedním z hlavních představitelů rokokové malby je také François Boucher, který kromě jiného pracoval i jako dvorní portrétista Madame de Pompadour.

Z umělců v období neoklasicismu lze jmenovat například Jacquese-Louise Davida, který se později stal aktivním podporovatelem francouzské revoluce. Zmínit musíme také Jeana Auguste Dominique Ingrese, který se zaměřoval především na malbu portrétů a ženských aktů.

Architektura a významné rokokové stavby

Zmiňované umělecké styly pochopitelně ve velké míře ovlivnily i architekturu. Z rokokových staveb na českém území můžeme zmínit například Nové Hrady u Skutče, kterým se někdy přezdívá také malý Schönbrunn či česká Versailles. Ze zahraničí lze poté jmenovat zámek Sanssouci v německé Postupimi nebo Salon de la Princesse v paláci de Soubise v Paříži.

Co se týče neoklasicismu, řadí se mezi významné stavby například měšťanské domy v Brně, budova parlamentu ve Vídni nebo Dům umění v Mnichově.

Významnou rokokovou budovou je například zámek Sanssouci.

O interiérech – jaké prvky se používaly? ⁠

Dřívější nepohodlné lavice nebo třeba obrovská barokní křesla byla s příchodem nových uměleckých směrů nahrazena obecně drobnějším nábytkem. Místo studeného mramoru se přistupovalo k zakomponování jemně vyřezávaného obložení stěn. Z hlediska látek se ve velké míře objevuje hedvábí a damašek.

Pro rokokový nábytek je typické bohaté zdobení. Při tvorbě jednotlivých kusů nábytku se také mnohdy kombinovaly různé materiály (například dýha s cínem). Často se také používal mahagon, případně rozmanité exotické dřeviny. Co se týče neoklasicismu, je pro něj charakteristická inspirace Řeckem.

Francouzské umění 18. století se samozřejmě stalo inspirací i pro celkový vzhled ložnic. Rokokové postele byly například zakrývány splývajícími závěsy z nebes. V podstatě lze také říct, že se postele dělily do dvou kategorií.

Buď se jednalo o postele nazývané jako a la francaise, které byly vybaveny zvýšeným čelem a umisťovány v centru ložnice, nebo se jednalo o postele a la polonaise, které byly zabudovány do výklenku a opatřeny třemi vyvýšenými postranními stěnami.

Vliv francouzského umění a stylu bydlení na dnešní design

Francouzské umění má tendenci ovlivňovat i dnešní design, což je patrné u nejrůznějšího interiérového vybavení a nábytku do stylové ložnice. A výjimkou nejsou ani naše postele Le Chomat, které se snaží zachovávat rodinnou tradici. Historie naší rodiny ostatně sahá právě až do 18. století a již začátkem 19. století se naši předkové věnovali truhlářství a čalounění. Mezi ručně vyráběné výrobky se přitom řadily i postele.

Snažíme se, aby se jednotlivé postele staly výrazným prvkem vašeho interiéru a pomohly dotvořit jeho luxusní a elegantní vzhled. U nás si můžete sami říct, jaké látky, materiály nebo třeba barvy jsou vám blízké a my vám postel vyrobíme na míru.

Postele Le Chomat jsou synonymem luxusu i tradic

V Le Chomat je pro nás důležitých hned několik pravidel. V jednotlivých produktech se snažíme propojovat tradici ruční výroby a luxusního designu. Každá naše postel je vyrobena na zakázku, přičemž používáme pouze přírodní materiály té nejvyšší kvality. Výsledkem jsou designové postele, které se zaslouží o váš kvalitní spánek.

Postele nabízíme hned v několika kolekcích (Classic, Modern a Hotel). Díky tomu si na své přijde prakticky každý. A vsadit můžete i na zajímavé doplňky v podobě taburetů.