Zachovávame rodinnou tradici

Tradice se nedá koupit,
tradici nemůžete urychlit

Le Chomat zachovává při výrobě luxusních postelí na míru rodinnou tradici řemeslné zručnosti, lásky k tvorbě, úcty k dědictví generacemi předávané rodinné moudrosti.
Tradice je předávání poznání, které vede k utváření toho, co je dnes nejvzácnější – hodnot, kterých si vážíme a respektujeme, hodnot, které si odevzdáváme z generace na generaci.

Je důležité klást důraz na každou věc, kterou děláte, na každý detail…

Vše tvořit s vášní a úctou k výslednému dílu – jedině tak vytvoříte skutečnou podstatu.

Jen málo z nás to dokáže. Ale pokud se to podaří, vytvoříte něco, co je už těžké porazit… Co neztrácí svoji hodnotu, ale naopak ji posiluje a navždy přetrvává… S láskou k tradici vyrábíme luxusní postele na míru.