Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 13. 1. 2022.

Vlastníkem tohoto webu je:

Le Chomat s.r.o.
Fügnerovo náměstí 6, Praha 2
Česká republika
Email: lechomat@lechomat.com
Telefonní číslo: +420 773 304 029

1. Obecné

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.