-História Le Chomat -

Le Chomat zachováva rodinnú tradíciu remeselnej zručnosti, lásku k tvorbe, úctu k dedičstvu generáciami predávanej rodinnej múdrosti.

Le Chomat

HISTÓRIA NAŠEJ RODINY SIAHA DO 18. STOROČIA

Naši predkovia pochádzajú z Francúzska, z oblasti Saint-Étienne, malebného mesta vo Francúzskom stredohorí.

Le Chomat je symbolom pre luxusné postele a matrace, vyrábané výhradne ručne, z najkvalitnejších prírodných materiálov. Už začiatkom 19. storočia boli jedným z ich tradičných rodinných remesiel práve stolárstvo a čalúnenie. K ručne vyrábaným výrobkom, robených na zákazku, okrem čalúneného nábytku patrily aj postele.

Le Chomat

Prekonanie ťažkého obdobia

Plány však zmarila neistota období 1. a 2. svetovej vojny.

Théophile Chomat, jeden zo synov početnej rodiny Francoise Chomata, odišiel pred prvou svetovou vojnou na územie stredných Čiech s úmyslom pokračovať v rodinnej tradícií. Jeho plány však zahltila neistota v období 1. a 2. svetovej vojny.

Aj navzdory tímto nepriaznivým rokom sa pokoleniami naďalej predávala remeselnícka a čalúnická zručnosť a precíznosť, láska k tvorivosti, pokora k prírode a úcta k rodine. Prelomovým obdobím sa stal až koniec 90. rokov minulého storočia, kedy nastaly priaznivé podmienky pre naplnenie naších snov.

Le Chomat
Le Chomat

Spomienky na starého otca

Prepojenie súčasnosti s nostalgiou minulosti.

Práve nezabuduteľné spomienky na dedka, ktorý s láskou vo svojej malej dielni opracovával každý kus nábytku a vdychoval život svojím výrobkom, nás viedol k myšlienke prepojiť súčasnosť s nostalgiou minulosti, a tak na čas obnoviť prerušenú niť krásnej rodinnej tradície Le Chomat.