-Náš odkaz -

Tradícia sa nedá kúpiť, tradíciu nemôžete urýchliť…

Zachovávame rodinnú tradíciu

Niečo, čo sa nedá uchopiť, ale napriek tomu žije večne v nás…

Tradícia je odovzdávanie poznania, ktoré vedie k vytváraniu toho, čo je dnes najvzácnejšie – hodnôt, ktorých si vážime a rešpektujeme, hodnôt, ktoré si odovzdávame z generácie na generáciu.

Je dôležité klásť dôraz na každú vec, ktorú robíte, na každý detail…

Všetko tvoriť s vášňou a úctou k výslednému dielu, jedine tak vytvoríte skutočnú podstatu.

Len málo z nás to dokáže. Ak sa to však podarí, vytvoríte niečo, čo je už ťažké poraziť… Čo nestráca svoju hodnotu, ale naopak ju posilňuje a navždy pretrváva…

Le Chomat