Náš odkaz

Tradícia sa nedá kúpiť,
tradíciu nemôžete urýchliť…

Tradícia je odovzdávanie poznania,
ktoré vedie k vytváraniu toho,
čo je dnes najvzácnejšie – hodnôt,
ktorých si vážime a rešpektujeme,
hodnôt, ktoré si odovzdávame
z generácie na generáciu.

Je dôležité klásť dôraz na každú vec,
ktorú robíte, na každý detail…
Všetko tvoriť s vášňou a úctou k výslednému dielu,
jedine tak vytvoríte skutočnú podstatu.

Len málo z nás to dokáže.
Ak sa to však podarí, vytvoríte niečo,
čo je už ťažké poraziť…
Čo nestráca svoju hodnotu,
ale naopak ju posilňuje a navždy pretrváva…

Niečo, čo sa nedá uchopiť,
ale napriek tomu žije večne v nás…

Roman Chomát

 

Pustiť video Le Chomat – S odkazom

 

 


intro logo